Zarządzanie zapasami i materiałami

Cel szkolenia


Przedstawienie uczestnikom narzędzi Lean Management, które wspomagają zarządzanie materiałami i pozwalają: obniżyć poziom zainwestowanego kapitału w produkcję w toku, zapewniają dostępność potrzebnych materiałów i półproduktów w czasie procesu produkcyjnego.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
System ciągniony
Czym jest system ciągniony, jego charakterystyka.
Karty Kanban
Typy kart Kanban.
Wdrożenie Kanban
Etapy wdrożenia systemu Kanban.
Praca w systemie Kanban
Zasady Kanban
Just In Time
Geneza i charakterystyka Just In Time
Wdrożenie Just In Time
Jak wdrożyć Just In Time.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Dużą częścią kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach są wysokie stany magazynowe. Zarówno wyrobów gotowych, jak i materiałów do produkcji czy też materiałów, które są obecnie w produkcji. Narzędzia Kanban i Just In Time pozwalają usprawnić te procesy. Kanban to sygnał, który przekazuje informacje o potrzebie oraz instrukcje produkcji lub pobrania części w systemie ssącym. Just In Time to system produkcji, w którym produkowane i dostarczane jest tylko i wyłącznie to co jest potrzebne, kiedy jest potrzebne i jedynie w potrzebnej ilości. Wprowadzenie tych narzędzi pozwala zmniejszyć wysokość kapitału zaangażowanego w produkcję (w materiały, w wyroby gotowe).

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!