Zapobieganie błędom

Cel szkolenia


Poznanie technik identyfikacji błędów jakościowych i źródeł ich powstawania. Prezentacja praktycznych możliwości zapobiegania błędom jakościowym. Pokazanie podejścia do eliminacji błędów jakościowych i zapobiegania im.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Zerowa kontrola jakości
Wprowadzenie do zerowej kontroli jakości
Poka-Yoke
Podstawowe elementy systemu
Zastosowanie Poka-Yoke
Przyklady zastosowań rozwiązań Poka-Yoke.
Korzyści z Poka-Yoke
Omówienie korzyści z systemu Poka-Yoke.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów, usług jest podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa. Jakość jest czynnikiem, który może zdecydować o pozostaniu klientem danej firmy. Zła jakość wyrobów powoduje powstawanie dużej ilości reklamacji, co również zwiększa koszty oraz stawia przedsiębiorstwo w złym świetle. Przedstawione w szkoleniu metody pozwalają uniknąć jednego z typów błędów jakościowych – tych spowodowanych czynnikiem ludzkim (zły wybór komponentów, brak montażu jednego z elementów, odwrotny montaż, zła ilość elementów itp.). Zwane są również metodami zapobiegania pomyłkom.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!