Wstęp do Lean Management

Cel szkolenia


Przedstawienie uczestnikom podstawowych informacji o zarządzaniu przedsiębiorstwem za pomocą Lean Management.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
5S
Narzędzie pozwalające dobrze zorganizować stanowiska pracy.
Kanban
Sposób na planowanie produkcji oraz zapewnianie materiałów na stanowiskach produkcyjnych
SMED
Metoda skracania czasów przezbrojeń maszyn.
TPM
Narzedzie pozwalające zwiększyć wykorzystanie posiadanego parku maszynowego.
Zarządzanie wizualne
Kontrola wizualna jako element zarządzania.
Mapowanie strumienia wartości
Narzędzie pozwalające zobrazować procesy w przedsiębiorstwie.
Poka-Yoke
Narzędzie pozwalające eliminować ludzkie błędy

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Lean management jest jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcja lean management (lean w języku angielskim oznacza chudy, szczupły) najczęściej definiowana jest jako eliminacja zbędnych czynności, które nie dodają wartości produktowi lub usłudze, tzn. takich, za które klient nie jest skłonny zapłacić (np. czekanie na elementy lub materiały, czas stracony na naprawy maszyn itp.). Eliminacje wspomagają narzędzia, którymi dysponuje lean management.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!