TPM - Bezawaryjne utrzymanie parku maszynowego

Cel szkolenia


Przedstawienie narzędzia mającego na celu poprawę efektywności wykorzystania parku maszynowego oraz optymalizacji nakładów remontowych. Metody skoncentrowanej na zaangażowaniu pracowników działów produkcji oraz działu utrzymania ruchu do właściwego eksploatowania maszyn i urządzeń.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Podstawy TPM
Geneza, założenia i zasady TPM
Filary TPM
Omówienie filarów TPM.
Wskaźniki TPM
Omówienie podstawowych wskaźnikow TPM.
Plan wdrożenia TPM
Jak wdrożyć TPM?

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Zapewnienie jak największej dostępności, wydajności maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest ważnym zadaniem, które stoi przed zarządzającymi. Niespodziewane awarie sprzętu zawsze negatywnie wpływają na proces produkcyjny oraz realizację harmonogramów. Tym samym cierpią klienci, którzy muszą dłużej czekać na swoje produkty. Negatywne jest to dla przedsiębiorstwa, które może z tego powodu tracić klientów. Ciekawym rozwiązaniem problemu awaryjności, dostępności i niskiej wydajności maszyn jest technika TPM. Wyznacza one nowe cele dla utrzymania ruchu oraz operatorów.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!