Standaryzacja pracy

Cel szkolenia


Przedstawienie narzędzia pracy standardowej, czyli analizowanie pracy ludzi, usprawnianie jej, tworzenie instrukcji pracy standardowej. Czynności te mają zapewnić stabilność procesów oraz wysoką produktywność.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Pojęcie standaryzacji
Co to jest standaryzacja?
Wdrażanie pracy standardowej
Omówienie poszczególnych kroków wdrażania pracy standardowej.
Czy standard jest niezmienny?
Praca standardowa a ciągłe doskonalenie procesów.
Bariery we wdrażaniu.
Przeszkody we wdrażaniu pracy standardowej.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Metoda ustalania dokładnych procedur wykonywania pracy przez pracowników. Można zastosować ją do pracy na stanowiskach, operacji przezbrojeń, operacji konserwacji maszyn itp. Wprowadzenie standaryzacji do codziennej pracy umożliwia uzyskanie wielu korzyści. Najważniejszą z nich jest przewidywalność procesów. Z dużą dokładnością można zaplanować wszystkie działania, które mają miejsce w przedsiębiorstwie. Inne korzyści to: szybsze szkolenie nowego pracownika, zwiększenie wielofunkcyjności pracowników (treningi umożliwiające przeszkolenie pracowników, aby mogli pracować na więcej niż jednym stanowisku pracy).

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!