SMED - Skracanie czasów przezbrojeń maszyn

Cel szkolenia


Przedstawienie procesu, który pozwala na zmniejszenie czasu przedstawiania maszyny poprzez ciągłą eliminację strat i rozwiązywanie problemów. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na produkcję wyrobów w małych partiach.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Ogólne zasady SMED
Jakie kroki należy wykonać aby zastosować metodę SMED.
Etapy przygotowania operacji przezbrojenia
Przezbrojenie: czy jest stratą? Z czego się składa?
Fazy wdrożenia SMED
Omówienie poszczególnych faz SMED.
Usprawnienie metod pracy
Jak można usprawnić proces przezbrajania?
Analiza czynności w SMED
W jaki sposób najłatwiej analizować czynności przezbrajania?
Korzyści ze SMED
Jakie korzyści ze SMED otrzymują pracownicy i przedsiębiorstwo?

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Metoda SMED pozwala na opracowanie procesu zmiany oprzyrządowania urządzenia produkcyjnego (konieczny ze względu na zmianę jednego typu wyrobu na inny) w możliwie najkrótszym czasie. Skrócenie czasów przezbrojeń daje przedsiębiorstwu wiele korzyści, m.in. możliwość produkcji w mniejszych partiach co przekłada się na: szybszą reakcję na zamówienia klientów, mniejsze koszty produkcji w toku oraz lepsze wykorzystanie posiadanego parku maszynowego.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!