Mapowanie i analiza strumienia wartości

Cel szkolenia


Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności posługiwania się metodą Mapowania Strumienia Wartości. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego wykorzystywania narzędzia do analiz procesów.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Pojęcia związane z mapowaniem strumienia wartości
Definicje podstawowych pojęć.
Wybór rodziny produktów
Jak wybrać przedstawicieli produktów do mapowania.
Mapa stanu obecnego
Sposoby zbierania informacji do stworzenia mapy stanu obecnego
Mapa stanu przyszłego
Mapa stanu przyszłego jako element redukcji marnotrawstwa.
Plan wdrażania zmian
Jak zaplanować i wdrożyć zmiany z pomocą mapy strumienia wartości

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Mapowanie strumienia wartości jest to technika polegająca na opisywaniu w sposób graficzny jak wygląda przepływ strumienia wartości w oczach klienta od początku do końca procesu. Wykorzystując tą technikę można zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa, a po ich analizie sposób na ich ograniczenie lub eliminację. Mapowanie polega na przejściu przez proces i zaznaczeniu przepływów zarówno materiałów, jak i informacji.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!