Lean Management w biurze

Cel szkolenia


Prezentacja praktycznych możliwości eliminacji marnotrawstwa w procesach biurowych, umożliwiających poprawę jakości obsługi, skrócenie czasu potrzebnego na realizację, redukcję kosztów.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy administracyjni
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy działów administracyjnych
specjalisci

Specjaliści

Zarządzający procesami biurowymi
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Pracownicy administracyjni
Pracownicy biurowi

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Lean w procesach biurowych.
Możliwość zastosowania poszczególnych narzędzi Lean Management w procesach biurowych
Wprowadzanie zmian
Jak opracować plan wprowadzania zmian?
Narzędzie 5S
Omówienie narzędzia 5S
5S w pracy z komputerem
Możliwości wykorzystania 5S w pracy z komputerem.
Mapowanie strumienia wartości
Podstawy mapowania strumienia wartości

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Doskonalenie procesów za pomocą techniki Lean Management można z powodzeniem wprowadzać w pracy biurowej. W biurach również można zauważyć marnotrawstwa w procesie, które należy eliminować lub minimalizować. Dużo narzędzi Lean Management ma zastosowanie nie tylko na hali produkcyjnej. Wprowadzenie tej techniki umożliwia ulepszenie procesów pod kątem oczekiwań klientów, a przy okazji często pozwala obniżyć koszty działalności.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!