Identyfikacja marnotrawstwa

Cel szkolenia


Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw Lean Manufacturing. Podczas warsztatów uczestnicy poznają i nauczą się identyfikować 7 podstawowych typów marnotrawstwa, a także przećwiczą i sprawdzą wpływ omawianych techniki i narzędzia Lean na ich eliminację.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Omówienie 7 typów marnotrawstwa
Omówienie typów marnotrawstwa oraz wycieczka w poszukiwaniu marnotrawstwa (hala produkcyjna, biura).
Identyfikacja powodów występowania marnotrawstwa
Jak zidentyfikować marnotrawstwo?
Co zrobić z marnotrawstem?
Techniki i narzędzia doskonalenia procesu wobec zidentyfikowanych problemów

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Marnotrawstwo to działania, które zużywają zasoby lecz nie przynoszą korzyści z punktu widzenia klienta. Można wyróżnić dwa typy: typ pierwszy to czynności, które nie przynoszą korzyści dla klienta jednakże są niezbędne ze względu na stosowane technologie, natomiast drugi to czynności, które mogą zostać natychmiast wyeliminowane z procesu produkcyjnego. Niezależnie od typu marnotrawstwa wykrytego w przedsiębiorstwie należy podjąć takie same działania: eliminowanie lub przynajmniej minimalizowanie. W wyniku tych działań dostosowujemy procesy produkcyjne, usługowe aby mogły spełnić oczekiwania klientów a jednocześnie trwały krótko, były mniej kosztowe i bardziej efektywne.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!