5S - Doskonalenie zarządzania stanowiskiem pracy

Cel szkolenia


Zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do organizacji i zarządzania stanowiskiem pracy. Uświadomienie uczestnikom jaki wpływ na produktywność pracy (wzrost wydajności, redukcja kosztów, poprawa jakości) ma dobrze wdrożony program 5S.

Profil uczestnika

zarzadzajaca

Kadra zarządzająca

Właściciele przedsiębiorstw
Prezesi przedsiębiorstw
Dyrektorzy produkcji
kierownicza

Kadra kierownicza

Kierownicy produkcji
Kierownicy działów
Brygadziści
specjalisci

Specjaliści

Specjaliści ds. organizacji produkcji
Zarządzający procesami
Technolodzy
pracownicy

Pracownicy przedsiębiorstwa

Operatorzy maszyn
Monterzy
Spawacze
Każdy pracownik przedsiębiorstwa

Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują

Wstęp do Lean Management
Omówienie genezy powstania techniki Lean Management
Zasady Lean Management
Omówienie 5 głównych zasad Lean Management.
Wartość dodana
Omówienie pojecia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa.
Omówienie pierwszego kroku
Selekcja - pierwszy krok w 5S
Omówienie 2 kroku
Systematyka - drugi krok w 5S
Omówienie 3 kroku
Sprzątanie - trzeci krok w 5S
Omówienie 4 kroku
Standaryzacja - czwarty krok w 5S
Omówienie 5 kroku
Samodyscyplina - piąty krok w 5S
Korzyści z 5S
Omówienie korzyści z wdrożenia 5S dla pracownikow i przedsiębiorstwa
Wdrożone 5S i co dalej?
Sposoby utrzymania 5S i radzenia z oporem.
Audyty 5S
Audyty 5S - metody prowadzenia.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

Opis koncepcji


Dobrze zorganizowane stanowisko pracy to ważny element wysoko wydajnej pracy, pozbawionej produkcji wadliwych wyrobów. Pracownicy nie muszą chodzić i szukać elementów, narzędzi, materiałów lub informacji, które są niezbędne do realizacji zleceń pracy danego stanowiska. 5S jest metodą organizacji stanowiska pracy, która zakłada utrzymywanie porządku, czystości i organizacji w ramach jednolitego standardu. Prowadzi do tego zachowanie określonych czynności w codziennych obowiązkach. Jest to metoda wykorzystująca zarządzanie wizualne.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Napisz do nas, chętnie pomożemy!