Oferta szkoleń

Szkolenia dedykowane dla danego klienta. Szkolenie dedykowane dla specyfiki działalności firmy. Zakres materiału przygotowany specjalnie do danego szkolenia (do uzgodnienia wcześniej z klientem).Tematy jak i przykładowy zakres szkoleń można znaleźć w poszczególnych zakładach o szkoleniach. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Czas trwania oraz miejsce szkolenia – do uzgodnienia.

Tematy szkoleń

Wstęp do Lean Management
Przedstawienie uczestnikom podstawowych informacji o zarządzaniu przedsiębiorstwem za pomocą Lean Management. Dowiedz się więcej
5S - Doskonalenie zarządzania stanowiskiem pracy
Zapoznanie uczestników z metodą 5S jako nowoczesnym podejściem do organizacji i zarządzania stanowiskiem pracy. Dowiedz się więcej
SMED - Skracanie czasów przezbrojeń
Przedstawienie SMED jako narzędzia skracającego proces przezbrajania maszyn. Dowiedz się więcej
TPM - Bezawaryjne utrzymanie parku maszynowego
Przedstawienie marzędzia mającego na celu poprawę efektywności wykorzystania parku maszynowego. Dowiedz się więcej
Standaryzacja pracy
Przedstawienie pracy standardowej jako metody zapewniającej stabilność procesów oraz wysoką produktywność. Dowiedz się więcej
Identyfikacja marnotrawstwa
Przedstawienie wiedzy z zakresu podstaw Lean Management. Przedstawienie, omówienie oraz identyfikacja 7 typów marnotrawstwa. Dowiedz się więcej
Zarządzanie zapasami i materiałami
Przestawienie narzędzi Kanban oraz Just In Time, które wspomagają zarządzanie produkcją oraz materiałami. Dowiedz się więcej
Mapowanie i analiza strumienia wartości
Zdobycie umiejętności tworzenia oraz czytania map strumienia wartości procesów. Dowiedz się więcej
Lean Management w biurze
Prezentacja praktycznych możliwości eliminacji marnotrawstwa w procesach biurowych, umożliwiających poprawę jakości obsługi, skrócenie czasu potrzebnego na realizację, redukcję kosztów. Dowiedz się więcej
Zapobieganie błędom
Poznanie technik identyfikacji błędów jakościowych i źródeł ich powstawania. Prezentacja praktycznych możliwości zapobiegania błędom jakościowym. Dowiedz się więcej