Konsultacje

konsultacje
Konsultacje dotyczące projektów, pomysłów poprawy procesów, realizacji pomysłów. Miejsce konsultacji to siedziba klienta lub siedziba firmy.