Jak pracujemy?

zrozumienie_problemu1

Zrozumienie problemu klienta

Wspólnie z klientem budujemy obraz problemu (np. wizualizacja - mapy procesu, wybór i pomiar wskaźników.
zdrfiniowanie_problemu2

Zdefiniowanie przyczyn problemu

Wspólnie z zespołem pracowników klineta zostaną zdefiniowane przyczyny powstawania problemów.
ustalenie_metody_rozwiazania3

Metoda rozwiązania problemu

Metody pozwalające na eliminacje przyczyn problemu,
określenie obszarów odpowiedzialności.
wdrozenie_rozwiazania4

Wdrożenie rozwiązania

Wdrożenie wspólnie z klientem ustalonego rozwiązania, jego pracownicy zostaną przeszkoleni jak funkcjonuje rozwiązanie oraz co należy robić w przypadku występowania błędów

Angażowanie pracowników

Ars Profectus chce angażować pracowników klienta w rozwiązywanie problemów. We wdrażaniu bierze pod uwagę specyfikę firmy klienta, branży, szczególnych warunków w których działa. Ars Profectus nie podchodzi jednakowo do każdego klienta, nie kopiuje rozwiązań, które może i sprawdziły się u kogoś innego, jednakże nie wiadomo czy na 100% sprawdzą się w innym miejscu. Ars Profectus nie chce wdrażać rozwiązań czysto teoretycznych, zawsze dostosowuje je do potrzeb klienta.