Ars Profectus

Ars Profectus jest firmą doradczo-szkoleniową, która propaguje i pomaga wdrażać przedsiębiorcom rozwiązania oparte na koncepcji Lean Management. Rozwiązania wspierają we wzroście elastyczności przedsiębiorstwa na pojawiające się na rynku sytuacje. Czynniki te prowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej, tak niezbędnej w dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu, w którym każdej firmie przyszło działać.

Obszar działania

Głównym obszarem działania jest poprawa procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, a w szczególności: zmniejszenie kosztów, zmniejszenie zapasów, zwiększenie elastyczności działania, szybszą reakcję na zamówienie klientów, poprawy organizacji i zarządzania, poprawy jakości produktów i usług bez konieczności posiadania dużej liczby pracowników w sferze kontroli, krótkich czasów realizacji produkcji, poprawy wyników ekonomicznych. Wymienione czynniki prowadzą do zwiększenia zdolności konkurencyjnej, zwiększenia uwagi na potrzeby klientów, a także wewnątrz przedsiębiorstwa do zwiększenia zadowolenia pracowników dzięki lepszej komunikacji z kierownictwem oraz silniejszą motywacją pracowników i utożsamianiem się z sukcesami firmy.

Obszar działania

Naszym celem są działania, które przyniosą zysk i trwałe zmiany w działaniu naszych Klientów.